31.12.2018
Fjöldi :
Tímabil:
1.1.2018
 - 
31.12.2018
Öll ökutæki
12.398
382.205
34.436
11.666
132.617
203.053
65
4.604
23.018
Allt landið
Afskráð
Nýskráð
nýtt
Nýskráð 
notað
Endur- 
skráð
Bensín
Dísel
Tvíorka
Annað
Alls
Landshluti / staður
Austurland
338
9.090
18.179
1.803
209
7.058
2
111
410
Austurbyggð
1
3
4
Austur-Hérað
6
9
1
16
Borgarfjarðarhreppur
137
1
3
1
124
18
279
Breiðdalshreppur
8
8
Búðahreppur
1
1
Djúpavogshreppur
328
20
15
2
290
4
60
683
Fáskrúðsfjarðarhr
1
5
6
Fellahreppur
2
3
5
Fjarðabyggð
2.953
133
125
34
2.083
84
546
5.673
Fljótsdalshérað
2.920
78
124
34
1
2.350
54
576
5.907
Fljótsdalshreppur
118
2
7
2
117
1
24
260
Mjóafjarðarhreppur
1
1
Norður-Hérað
2
4
6
Seyðisfjörður
495
10
9
9
350
12
71
928
Skeggjastaðahreppur
2
2
4
Stöðvarhreppur
1
1
Svfél. Hornafjörður
1.541
73
106
25
1
1.312
44
421
3.322
Vopnafjarðarhreppur
584
21
21
4
396
10
85
1.075
Höfuðborgarsvæðið
7.577
115.651
207.126
17.120
8.578
65.491
43
3.135
14.512
Garðabær
7.762
357
1.258
258
3
4.712
1.089
1.430
15.032
Hafnarfjörður
15.101
1.206
1.506
333
9
8.586
1.082
2.420
27.227
Kjósarhreppur
224
7
14
1
206
7
44
483
Kópavogur
17.436
978
1.955
465
8
10.194
1.490
2.890
32.060
Mosfellsbær
5.884
658
597
111
1
3.629
334
1.283
11.145
Reykjavík
67.355
4.302
8.976
1.918
19
37.266
4.342
8.788
117.882
Seltjarnarnesbær
1.883
69
206
49
3
892
234
264
3.284
Svfél. Álftanes
6
6
1
13
Norðurland-eystra
856
19.116
35.592
3.610
697
12.141
4
210
948
Aðaldælahreppur
4
4
Akureyri
10.761
296
566
134
2
5.374
494
1.864
18.513
Arnarneshreppur
3
3
Dalvíkurbyggð
1.157
47
48
9
769
25
246
2.198
Eyjafjarðarsveit
1.009
325
38
14
1
813
24
245
2.091
Fjallabyggð
1.085
29
76
6
746
57
195
2.083
Grímseyjarhreppur
1
1
Grýtubakkahreppur
262
7
16
1
204
11
77
555
Hörgárbyggð
2
5
7
Hörgársveit
593
22
21
5
521
7
122
1.244
Kelduneshreppur
2
2
Langanesbyggð
439
22
10
2
313
1
73
826
Norðurþing
1.934
68
80
24
1.456
40
394
3.827
Ólafsfjörður
1
1
Öxarfjarðarhreppur
2
4
6
Raufarhafnarhreppur
1
2
3
Skútustaðahreppur
460
12
27
5
363
8
88
919
Svalbarðshreppur
124
8
1
127
1
15
267
Svalbarðsstrandarhr
313
5
25
3
1
287
13
88
701
Þingeyjarsveit
914
19
30
6
1.068
15
191
2.190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þórshafnarhreppur
2
2
2
6
Tjörneshreppur
57
4
3
77
1
10
145
Norðurland-vestra
311
5.791
13.487
1.653
102
5.933
3
69
309
Akrahreppur
223
46
4
262
1
54
541
Áshreppur
1
3
4
Blönduós
603
27
39
17
501
16
160
1.280
Bólstaðarhlíðarhr
1
1
Húnaþing vestra
1.050
51
52
5
1
1.152
19
330
2.552
Húnavatnshreppur
441
14
27
8
574
2
158
1.175
Siglufjörður
3
1
4
Skagabyggð
156
6
3
1
1
162
33
351
Sveinsstaðahreppur
1
1
Svfél. Skagafjörður
2.970
147
173
36
1
3.061
59
844
6.939
Svfél. Skagaströnd
344
20
11
2
211
5
74
635
Svínavatnshreppur
4
4
Suðurland
1.103
16.863
37.247
4.549
705
15.098
5
307
1.216
Ásahreppur
174
11
14
2
242
5
98
519
Bláskógabyggð
804
64
46
13
876
15
247
1.945
Flóahreppur
534
31
41
7
1
644
15
201
1.394
Gaulverjabæjarhreppur
4
4
Grímsnes- og Grafnhr
382
23
16
9
460
9
129
981
Hraungerðishreppur
2
3
5
Hrunamannahreppur
622
35
36
10
760
11
176
1.570
Hveragerði
1.496
139
92
32
1.044
78
318
2.938
Mýrdalshreppur
618
25
81
9
463
11
131
1.224
Rangárþing eystra
1.424
53
79
22
2
1.674
25
457
3.581
Rangárþing ytra
1.283
73
82
9
1.496
31
488
3.301
Selfoss
2
2
Skaftárhreppur
559
17
32
8
630
3
125
1.317
Skeiða- og Gnúpvhr.
415
19
37
7
605
7
175
1.202
Sveitarfélagið Árborg
5.166
415
391
115
4.198
294
1.441
11.108
Sveitarfélagið Ölfus
1.303
80
102
28
1
1.084
51
341
2.782
Vestmannaeyjar
2.078
118
167
36
1
909
150
222
3.367
Villingaholtshreppur
3
4
7
Suðurnes
1.102
16.175
29.679
2.049
729
10.708
4
451
3.203
Grindavík
1.525
102
164
27
1.244
94
388
3.253
Keflavíkurflugvöllur
4
4
Reykjanesbær
11.841
763
2.866
380
4
7.864
518
1.212
21.447
Sandgerði
170
14
4
1
70
5
25
270
Sandgerðisbær
1.609
146
111
28
1.016
72
280
2.981
Sveitarfélagið Garður
124
4
5
2
68
2
26
220
Sveitarfélagið Vogar
902
73
53
13
446
38
118
1.504
Útlönd
266
6.445
11.434
428
228
4.322
1
88
1.537
Óþekkt
2.647
36
1.484
53
3.545
178
213
6.594
Óþekkt sveitarfélag
3.798
230
53
35
1
777
50
215
4.840
Vestfirðir
212
4.362
8.587
791
75
3.347
73
206
Árneshreppur
42
4
4
48
7
97
Bæjarhreppur
1
1
Bolungarvík
506
23
23
13
368
13
97
985
Broddaneshreppur
2
6
8
Hólmavíkurhreppur
3
3
Ísafjarðarbær
2.175
101
95
30
1.368
44
323
3.917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaldrananeshreppur
57
8
2
2
80
2
20
159
Reykhólahreppur
269
5
12
5
281
75
626
Strandabyggð
354
29
26
2
385
4
96
840
Súðavíkurhreppur
164
9
5
1
157
20
341
Tálknafjarðarhreppur
164
9
10
3
98
3
23
289
Vesturbyggð
626
24
29
17
555
9
130
1.321
Vesturland
633
9.560
20.874
2.433
343
8.519
3
160
677
Akranes
3.385
244
288
66
1
2.365
182
700
6.641
Borgarbyggð
2.852
177
172
38
1
2.799
60
841
6.556
Borgarfjarðarsveit
2
7
9
Dalabyggð
548
44
32
6
765
7
186
1.506
Eyja- og Miklaholtsh
96
4
4
2
110
2
30
238
Grundarfjarðarbær
495
34
28
11
363
24
129
1.014
Helgafellssveit
62
2
2
1
88
1
14
165
Hvalfjarðarstrandarhr
1
1
2
Hvalfjarðarsveit
551
27
60
9
724
20
176
1.472
Hvítársíðuhreppur
1
1
Innri-Akraneshreppur
2
2
Kolbeinsstaðahreppur
1
1
Leirár-og Melahreppur
2
2
Saurbæjarhreppur
1
1
Skilmannahreppur
3
3
Skorradalshreppur
53
3
3
2
54
2
17
126
Snæfellsbær
918
64
56
12
1
796
20
189
1.924
Stykkishólmur
597
34
32
13
437
25
151
1.211