31.12.2018
Fjöldi :
Tímabil:
1.1.2018
 - 
31.12.2018
Allar Hópbifreiðar
44
3.198
21
4
3.069
104
71
109
Allt landið
Afskráð
Nýskráð
nýtt
Nýskráð 
notað
Endur- 
skráð
Bensín
Dísel
Tvíorka
Annað
Alls
Landshluti / staður
Austurland
7
187
180
2
1
Borgarfjarðarhreppur
3
3
Djúpavogshreppur
3
3
Fjarðabyggð
1
57
57
Fljótsdalshérað
1
1
47
48
Seyðisfjörður
10
10
Svfél. Hornafjörður
6
1
56
62
Vopnafjarðarhreppur
4
4
Höfuðborgarsvæðið
25
46
1.631
3
3
1.579
53
78
Garðabær
2
1
1
2
39
41
Hafnarfjörður
5
5
18
5
267
1
273
Kjósarhreppur
1
1
Kópavogur
9
2
6
7
186
195
Mosfellsbær
5
5
1
97
1
103
Reykjavík
24
12
52
38
986
1
3
1.014
Seltjarnarnesbær
1
1
3
4
Norðurland-eystra
1
7
287
1
1
278
1
7
Akureyri
1
1
4
183
1
1
186
Dalvíkurbyggð
12
12
Eyjafjarðarsveit
2
2
Fjallabyggð
5
5
Grýtubakkahreppur
5
5
Hörgársveit
1
1
9
10
Langanesbyggð
2
2
Norðurþing
3
1
1
23
26
Skútustaðahreppur
1
12
13
Svalbarðshreppur
2
2
Svalbarðsstrandarhr
2
2
Þingeyjarsveit
1
1
21
22
Norðurland-vestra
5
125
120
1
2
Akrahreppur
3
3
Blönduós
3
3
Húnaþing vestra
4
29
33
Húnavatnshreppur
11
11
Svfél. Skagafjörður
1
2
1
72
73
Svfél. Skagaströnd
2
2
Suðurland
2
15
364
1
348
2
1
Ásahreppur
3
3
Bláskógabyggð
3
19
22
Flóahreppur
1
11
12
Grímsnes- og Grafnhr
5
5
Hrunamannahreppur
1
14
15
Hveragerði
1
13
14
Mýrdalshreppur
1
24
24
Rangárþing eystra
38
38
Rangárþing ytra
2
35
37
Skaftárhreppur
15
15
Skeiða- og Gnúpvhr.
1
16
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveitarfélagið Árborg
6
2
1
118
1
125
Sveitarfélagið Ölfus
23
23
Vestmannaeyjar
1
14
14
Suðurnes
1
7
113
106
5
3
Grindavík
1
4
4
Reykjanesbær
6
1
2
5
80
86
Sandgerði
2
2
Sandgerðisbær
17
17
Sveitarfélagið Vogar
1
3
4
Útlönd
12
4
184
16
164
6
16
Óþekkt
3
12
16
6
153
16
172
Óþekkt sveitarfélag
1
11
12
Vestfirðir
2
4
86
82
Bolungarvík
5
5
Ísafjarðarbær
1
35
35
Kaldrananeshreppur
1
1
Reykhólahreppur
3
7
10
Strandabyggð
1
1
6
7
Súðavíkurhreppur
1
1
Tálknafjarðarhreppur
3
3
Vesturbyggð
24
24
Vesturland
1
9
221
212
1
1
Akranes
2
1
67
69
Borgarbyggð
2
1
89
91
Dalabyggð
1
12
13
Eyja- og Miklaholtsh
1
1
Grundarfjarðarbær
1
1
13
14
Hvalfjarðarsveit
8
8
Snæfellsbær
3
18
21
Stykkishólmur
4
4