31.12.2018
Fjöldi :
Tímabil:
1.1.2018
 - 
31.12.2018
Hópbifreiðar I
12
1.448
4
1.346
98
24
26
Allt landið
Afskráð
Nýskráð
nýtt
Nýskráð 
notað
Endur- 
skráð
Bensín
Dísel
Tvíorka
Annað
Alls
Landshluti / staður
Austurland
5
109
104
Borgarfjarðarhreppur
3
3
Djúpavogshreppur
3
3
Fjarðabyggð
24
24
Fljótsdalshérað
1
28
29
Seyðisfjörður
6
6
Svfél. Hornafjörður
4
37
41
Vopnafjarðarhreppur
3
3
Höfuðborgarsvæðið
6
44
661
3
614
14
18
Garðabær
2
1
20
22
Hafnarfjörður
5
1
2
3
103
1
109
Kópavogur
7
1
3
74
81
Mosfellsbær
5
1
43
1
49
Reykjavík
24
4
14
7
373
1
398
Seltjarnarnesbær
1
1
1
2
Norðurland-eystra
1
7
114
1
106
2
Akureyri
1
1
45
1
47
Dalvíkurbyggð
8
8
Eyjafjarðarsveit
2
2
Fjallabyggð
4
4
Grýtubakkahreppur
4
4
Hörgársveit
1
1
8
9
Langanesbyggð
1
1
Norðurþing
3
10
13
Skútustaðahreppur
1
4
5
Svalbarðshreppur
1
1
Svalbarðsstrandarhr
2
2
Þingeyjarsveit
1
1
17
18
Norðurland-vestra
5
70
65
1
1
Akrahreppur
2
2
Blönduós
2
2
Húnaþing vestra
4
18
22
Húnavatnshreppur
10
10
Svfél. Skagafjörður
1
1
1
32
33
Svfél. Skagaströnd
1
1
Suðurland
1
15
213
198
1
Ásahreppur
2
2
Bláskógabyggð
3
11
14
Flóahreppur
1
7
8
Grímsnes- og Grafnhr
2
2
Hrunamannahreppur
1
11
12
Hveragerði
1
5
6
Mýrdalshreppur
13
13
Rangárþing eystra
23
23
Rangárþing ytra
2
27
29
Skaftárhreppur
14
14
Skeiða- og Gnúpvhr.
1
14
15
Sveitarfélagið Árborg
6
1
50
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveitarfélagið Ölfus
12
12
Vestmannaeyjar
1
7
7
Suðurnes
1
6
57
51
2
3
Grindavík
1
3
3
Reykjanesbær
5
1
2
2
37
42
Sandgerði
2
2
Sandgerðisbær
6
6
Sveitarfélagið Vogar
1
3
4
Útlönd
4
67
63
6
2
Óþekkt
3
2
6
57
60
Óþekkt sveitarfélag
1
6
7
Vestfirðir
2
4
55
51
Bolungarvík
3
3
Ísafjarðarbær
1
21
21
Kaldrananeshreppur
1
1
Reykhólahreppur
3
7
10
Strandabyggð
1
1
3
4
Súðavíkurhreppur
1
1
Tálknafjarðarhreppur
3
3
Vesturbyggð
12
12
Vesturland
1
8
102
94
Akranes
2
18
20
Borgarbyggð
1
49
50
Dalabyggð
1
9
10
Eyja- og Miklaholtsh
1
1
Grundarfjarðarbær
1
1
5
6
Hvalfjarðarsveit
4
4
Snæfellsbær
3
5
8
Stykkishólmur
3
3