31.12.2016
Fjöldi :
Tímabil:
1.1.2016
 - 
31.12.2016
Öll ökutæki
7.500
344.664
29.795
4.333
109.662
200.787
75
3.832
22.437
Allt landið
Afskráð
Nýskráð
nýtt
Nýskráð 
notað
Endur- 
skráð
Bensín
Dísel
Tvíorka
Annað
Alls
Landshluti / staður
Austurland
196
8.781
16.562
1.601
55
6.120
3
79
361
Austurbyggð
1
3
4
Austur-Hérað
6
9
1
16
Borgarfjarðarhreppur
134
3
3
101
13
248
Breiðdalshreppur
166
9
6
2
162
30
358
Búðahreppur
1
1
Djúpavogshreppur
310
10
7
5
268
2
57
637
Fáskrúðsfjarðarhr
1
5
6
Fellahreppur
2
3
5
Fjarðabyggð
2.701
57
114
17
1
1.599
21
459
4.781
Fljótsdalshérað
2.829
55
107
31
2
2.118
17
514
5.480
Fljótsdalshreppur
110
7
108
1
18
237
Mjóafjarðarhreppur
1
1
Norður-Hérað
2
4
6
Seyðisfjörður
479
13
10
5
296
77
852
Skeggjastaðahreppur
2
2
4
Stöðvarhreppur
1
1
Svfél. Hornafjörður
1.493
35
92
19
1.083
11
350
2.939
Vopnafjarðarhreppur
545
14
15
357
3
81
986
Höfuðborgarsvæðið
4.579
117.468
190.315
14.768
3.366
54.661
42
2.921
15.653
Garðabær
7.865
186
1.116
172
3
3.916
398
1.227
13.412
Hafnarfjörður
15.568
940
1.536
332
5
7.046
446
2.054
25.119
Kjósarhreppur
225
11
11
2
179
2
43
449
Kópavogur
18.286
537
2.343
415
5
8.572
552
2.511
29.929
Mosfellsbær
5.620
250
450
138
1
2.734
129
1.065
9.553
Reykjavik
3.268
225
1.365
183
1
3.163
49
473
6.956
Reykjavík
64.613
2.385
8.628
1.658
24
28.259
1.686
7.176
101.758
Seltjarnarnesbær
2.017
45
204
21
3
786
104
218
3.126
Svfél. Álftanes
6
6
1
13
Norðurland-eystra
565
20.612
36.635
3.237
206
12.564
5
203
2.069
Aðaldælahreppur
4
4
Akureyri
12.637
186
1.824
137
4
6.628
147
1.704
21.127
Arnarneshreppur
4
4
Dalvíkurbyggð
1.126
24
28
11
669
7
227
2.031
Eyjafjarðarsveit
951
225
12
3
725
7
201
1.884
Fjallabyggð
1.118
32
57
10
627
23
176
1.945
Grímseyjarhreppur
1
1
Grýtubakkahreppur
243
4
5
3
199
1
73
518
Hörgárbyggð
2
5
7
Hörgársveit
545
19
19
4
1
434
2
101
1.082
Kelduneshreppur
3
3
Langanesbyggð
385
9
4
1
258
60
703
Norðurþing
1.865
35
48
27
1.252
8
350
3.475
Ólafsfjörður
1
1
Öxarfjarðarhreppur
2
4
6
Raufarhafnarhreppur
1
2
3
Skútustaðahreppur
413
4
24
2
307
4
76
800
Svalbarðshreppur
114
2
8
129
16
259
Svalbarðsstrandarhr
281
7
11
1
242
4
72
599
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Þingeyjarsveit
859
16
26
4
995
2
171
2.027
Þórshafnarhreppur
2
2
2
6
Tjörneshreppur
67
2
3
74
1
8
150
Norðurland-vestra
138
5.629
12.447
1.466
25
5.324
2
36
222
Akrahreppur
205
23
2
2
273
1
45
525
Áshreppur
1
3
4
Blönduós
585
11
24
3
418
143
1.146
Bólstaðarhlíðarhr
1
1
Húnaþing vestra
976
25
43
10
1.061
7
307
2.352
Húnavatnshreppur
418
10
22
4
564
137
1.119
Siglufjörður
3
1
4
Skagabyggð
145
3
5
1
150
29
324
Sveinsstaðahreppur
1
1
Svfél. Skagafjörður
2.936
58
117
16
1
2.664
16
736
6.353
Svfél. Skagaströnd
360
8
9
1
184
1
69
614
Svínavatnshreppur
4
4
Suðurland
830
16.398
33.097
3.829
257
12.610
11
168
963
Ásahreppur
139
8
11
1
206
5
85
435
Bláskógabyggð
776
43
46
7
739
6
206
1.727
Flóahreppur
480
7
19
5
1
562
6
159
1.207
Gaulverjabæjarhreppur
6
6
Grímsnes- og Grafnhr
331
16
18
2
406
1
111
849
Hraungerðishreppur
2
3
5
Hrunamannahreppur
606
23
18
2
660
6
151
1.423
Hveragerði
1.569
81
64
22
1
843
24
254
2.690
Mýrdalshreppur
516
10
34
5
404
2
110
1.032
Rangárþing eystra
1.327
36
60
16
2
1.427
11
405
3.170
Rangárþing ytra
1.220
67
78
7
1.300
12
431
2.963
Selfoss
2
2
Skaftárhreppur
531
7
24
2
567
115
1.213
Skeiða- og Gnúpvhr.
377
17
18
2
1
529
2
149
1.057
Sveitarfélagið Árborg
5.073
363
326
70
3
3.318
105
1.193
9.689
Sveitarfélagið Ölfus
1.246
69
79
11
862
21
273
2.402
Vestmannaeyjar
2.201
83
168
16
3
772
56
187
3.219
Villingaholtshreppur
4
4
8
Suðurnes
563
14.005
23.349
1.725
277
7.339
4
237
2.402
Grindavík
1.549
52
190
30
1.005
42
347
2.943
Keflavíkurflugvöllur
4
4
Reykjanesbær
9.746
360
2.061
180
4
5.099
199
1.007
16.054
Sandgerði
988
52
60
15
450
15
136
1.589
Sveitarfélagið Garður
876
49
52
5
437
12
130
1.455
Sveitarfélagið Vogar
842
50
39
7
348
9
105
1.304
Útlönd
186
4.039
5.339
304
29
967
3
38
68
Óþekkt
191
5
17
7
209
2
59
461
Óþekkt sveitarfélag
3.848
181
51
31
3
758
27
245
4.878
Vestfirðir
112
4.343
7.904
669
19
2.872
1
34
160
Árneshreppur
35
1
50
5
90
Bæjarhreppur
1
1
Bolungarvík
484
13
19
4
301
5
85
875
Broddaneshreppur
2
6
8
Hólmavíkurhreppur
3
3
Ísafjarðarbær
2.132
53
79
20
1
1.151
12
252
3.548
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaldrananeshreppur
63
3
4
67
18
148
Reykhólahreppur
273
5
12
259
1
73
606
Strandabyggð
382
14
13
3
351
90
823
Súðavíkurhreppur
162
3
3
128
18
308
Tálknafjarðarhreppur
146
2
8
2
92
20
258
Vesturbyggð
661
19
21
5
466
1
108
1.236
Vesturland
331
9.512
19.016
2.196
99
7.205
4
116
539
Akranes
3.449
116
238
56
1
1.866
49
644
6.009
Borgarbyggð
2.819
93
109
22
1
2.386
14
761
5.981
Borgarfjarðarsveit
2
7
9
Dalabyggð
573
23
20
2
718
1
184
1.476
Eyja- og Miklaholtsh
97
4
9
1
97
1
31
226
Grundarfjarðarbær
459
21
40
10
328
9
116
913
Helgafellssveit
46
2
76
14
136
Hvalfjarðarstrandarhr
1
1
2
Hvalfjarðarsveit
547
17
25
5
576
6
135
1.264
Hvítársíðuhreppur
1
1
Innri-Akraneshreppur
2
2
Kolbeinsstaðahreppur
1
1
Leirár-og Melahreppur
2
2
Saurbæjarhreppur
1
1
Skilmannahreppur
3
3
Skorradalshreppur
54
6
2
1
51
1
14
120
Snæfellsbær
855
24
69
12
711
8
167
1.741
Stykkishólmur
610
27
25
8
1
378
10
130
1.129