31.12.2016
Fjöldi :
Tímabil:
1.1.2016
 - 
31.12.2016
Hópbifreiðar II
11
1.498
4
1.489
5
115
161
Allt landið
Afskráð
Nýskráð
nýtt
Nýskráð 
notað
Endur- 
skráð
Bensín
Dísel
Tvíorka
Annað
Alls
Landshluti / staður
Austurland
1
60
59
2
2
Fjarðabyggð
1
2
29
29
Fljótsdalshérað
1
18
18
Seyðisfjörður
3
3
Svfél. Hornafjörður
1
8
9
Vopnafjarðarhreppur
1
1
Höfuðborgarsvæðið
9
897
3
894
74
140
Garðabær
1
3
2
22
22
Hafnarfjörður
13
3
136
136
Kjósarhreppur
1
1
Kópavogur
10
11
101
101
Mosfellsbær
35
35
Reykjavik
1
7
7
44
1
45
Reykjavík
7
106
51
552
2
554
Seltjarnarnesbær
1
3
3
Norðurland-eystra
1
166
166
8
8
Akureyri
1
8
8
132
132
Dalvíkurbyggð
4
4
Fjallabyggð
1
1
Grýtubakkahreppur
1
1
Hörgársveit
1
1
Norðurþing
14
14
Skútustaðahreppur
7
7
Svalbarðshreppur
1
1
Þingeyjarsveit
5
5
Norðurland-vestra
68
68
2
Akrahreppur
1
17
17
Blönduós
1
1
Húnaþing vestra
11
11
Húnavatnshreppur
1
1
Svfél. Skagafjörður
1
37
37
Svfél. Skagaströnd
1
1
Suðurland
126
126
10
7
Ásahreppur
1
1
Flóahreppur
2
2
Grímsnes- og Grafnhr
2
2
Hrunamannahreppur
1
3
3
Hveragerði
6
6
Mýrdalshreppur
1
7
7
Rangárþing eystra
1
2
15
15
Rangárþing ytra
1
3
3
Skaftárhreppur
1
1
Skeiða- og Gnúpvhr.
2
2
Sveitarfélagið Árborg
4
7
70
70
Sveitarfélagið Ölfus
5
5
Vestmannaeyjar
9
9
Suðurnes
1
47
1
45
7
3
Grindavík
1
1
Reykjanesbær
1
3
7
35
1
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandgerði
5
5
Sveitarfélagið Garður
4
4
Útlönd
1
8
7
Óþekkt
2
2
Óþekkt sveitarfélag
1
5
6
Vestfirðir
1
21
21
2
Bolungarvík
1
1
Ísafjarðarbær
7
7
Strandabyggð
4
4
Vesturbyggð
1
2
9
9
Vesturland
2
105
103
10
1
Akranes
1
1
3
43
44
Borgarbyggð
1
3
31
32
Dalabyggð
1
5
5
Grundarfjarðarbær
2
7
7
Hvalfjarðarsveit
3
3
Snæfellsbær
1
14
14