31.12.2016
Fjöldi :
Tímabil:
1.1.2016
 - 
31.12.2016
Hópbifreiðar I
7
1.364
4
1.255
105
74
74
Allt landið
Afskráð
Nýskráð
nýtt
Nýskráð 
notað
Endur- 
skráð
Bensín
Dísel
Tvíorka
Annað
Alls
Landshluti / staður
Austurland
4
92
88
2
2
Borgarfjarðarhreppur
1
3
3
Djúpavogshreppur
2
2
Fjarðabyggð
1
27
27
Fljótsdalshérað
1
1
24
25
Seyðisfjörður
1
3
3
Svfél. Hornafjörður
3
26
29
Vopnafjarðarhreppur
3
3
Höfuðborgarsvæðið
4
47
639
2
590
35
61
Garðabær
3
3
1
22
25
Hafnarfjörður
6
3
3
1
85
91
Kópavogur
8
4
1
71
79
Mosfellsbær
6
1
3
16
22
Reykjavik
4
1
2
2
46
50
Reykjavík
20
48
27
349
2
371
Seltjarnarnesbær
1
1
Norðurland-eystra
1
7
155
1
147
21
4
Akureyri
1
3
20
94
1
96
Dalvíkurbyggð
7
7
Eyjafjarðarsveit
1
1
Fjallabyggð
3
3
Grýtubakkahreppur
4
4
Hörgársveit
1
1
5
6
Langanesbyggð
1
1
Norðurþing
3
1
1
12
15
Skútustaðahreppur
1
4
5
Svalbarðsstrandarhr
1
1
Þingeyjarsveit
1
15
16
Norðurland-vestra
5
66
61
Akrahreppur
3
3
Blönduós
2
2
Húnaþing vestra
4
17
21
Húnavatnshreppur
11
11
Skagabyggð
1
1
Svfél. Skagafjörður
1
26
27
Svfél. Skagaströnd
1
1
Suðurland
1
16
194
178
4
Ásahreppur
2
2
Bláskógabyggð
3
1
12
15
Flóahreppur
1
1
11
12
Grímsnes- og Grafnhr
3
3
Hrunamannahreppur
1
10
11
Hveragerði
2
1
3
Mýrdalshreppur
1
12
12
Rangárþing eystra
19
19
Rangárþing ytra
2
23
25
Skaftárhreppur
12
12
Skeiða- og Gnúpvhr.
1
13
14
Sveitarfélagið Árborg
6
1
1
41
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveitarfélagið Ölfus
13
13
Vestmannaeyjar
6
6
Suðurnes
1
9
57
1
47
8
5
Grindavík
1
2
2
Reykjanesbær
9
1
5
7
37
1
47
Sandgerði
4
4
Sveitarfélagið Garður
2
2
Sveitarfélagið Vogar
2
2
Útlönd
2
12
10
1
1
Óþekkt
1
1
1
5
6
Óþekkt sveitarfélag
1
5
6
Vestfirðir
4
51
47
1
1
Bolungarvík
4
4
Ísafjarðarbær
1
1
18
18
Reykhólahreppur
3
5
8
Strandabyggð
1
4
5
Súðavíkurhreppur
1
1
Tálknafjarðarhreppur
3
3
Vesturbyggð
12
12
Vesturland
11
98
87
2
Akranes
2
17
19
Borgarbyggð
1
1
40
41
Dalabyggð
1
10
11
Eyja- og Miklaholtsh
1
1
Grundarfjarðarbær
1
1
7
8
Hvalfjarðarsveit
1
2
3
Skorradalshreppur
1
1
Snæfellsbær
5
5
10
Stykkishólmur
4
4