31.12.2016
Fjöldi :
Tímabil:
1.1.2016
 - 
31.12.2016
Eftirvagnar IV
13
3.504
3.503
1
2
97
73
Allt landið
Afskráð
Nýskráð
nýtt
Nýskráð 
notað
Endur- 
skráð
Bensín
Dísel
Tvíorka
Annað
Alls
Landshluti / staður
Austurland
1
226
226
3
4
Borgarfjarðarhreppur
1
1
Breiðdalshreppur
2
2
Djúpavogshreppur
15
15
Fjarðabyggð
1
24
24
Fljótsdalshérað
1
2
1
93
93
Fljótsdalshreppur
1
2
2
Seyðisfjörður
20
20
Svfél. Hornafjörður
1
1
58
58
Vopnafjarðarhreppur
11
11
Höfuðborgarsvæðið
10
1.722
1.721
1
1
69
43
Garðabær
2
2
58
58
Hafnarfjörður
9
8
184
184
Kjósarhreppur
3
3
Kópavogur
1
4
179
179
Mosfellsbær
1
5
5
79
79
Reykjavik
4
2
1
176
176
Reykjavík
5
24
49
1
1
1.035
1.036
Seltjarnarnesbær
7
7
Norðurland-eystra
1
318
318
5
8
Akureyri
1
3
3
112
112
Dalvíkurbyggð
1
17
17
Eyjafjarðarsveit
1
28
28
Fjallabyggð
1
36
36
Grýtubakkahreppur
1
1
Hörgársveit
6
6
Langanesbyggð
15
15
Norðurþing
1
1
52
52
Skútustaðahreppur
18
18
Svalbarðsstrandarhr
8
8
Þingeyjarsveit
2
23
23
Þórshafnarhreppur
2
2
Norðurland-vestra
143
143
2
Blönduós
12
12
Húnaþing vestra
24
24
Húnavatnshreppur
10
10
Skagabyggð
1
1
Svfél. Skagafjörður
2
91
91
Svfél. Skagaströnd
5
5
Suðurland
393
393
5
6
Ásahreppur
16
16
Bláskógabyggð
29
29
Flóahreppur
1
18
18
Grímsnes- og Grafnhr
21
21
Hrunamannahreppur
32
32
Hveragerði
1
19
19
Mýrdalshreppur
29
29
Rangárþing eystra
2
2
40
40
Rangárþing ytra
1
42
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skaftárhreppur
1
15
15
Skeiða- og Gnúpvhr.
1
21
21
Sveitarfélagið Árborg
1
86
86
Sveitarfélagið Ölfus
1
18
18
Vestmannaeyjar
7
7
Suðurnes
1
138
138
6
4
Grindavík
3
45
45
Reykjanesbær
1
4
1
71
71
Sandgerði
2
10
10
Sveitarfélagið Garður
4
4
Sveitarfélagið Vogar
8
8
Útlönd
39
39
1
Óþekkt
1
30
30
Óþekkt sveitarfélag
9
9
Vestfirðir
144
144
2
2
Árneshreppur
1
1
Bolungarvík
10
10
Ísafjarðarbær
43
43
Reykhólahreppur
17
17
Strandabyggð
2
18
18
Súðavíkurhreppur
5
5
Tálknafjarðarhreppur
5
5
Vesturbyggð
2
45
45
Vesturland
381
381
1
6
4
Akranes
2
80
80
Borgarbyggð
3
1
143
143
Dalabyggð
19
19
Eyja- og Miklaholtsh
6
6
Grundarfjarðarbær
1
1
44
44
Helgafellssveit
1
1
Hvalfjarðarsveit
33
33
Skorradalshreppur
3
3
Snæfellsbær
19
19
Stykkishólmur
2
1
33
33