31.12.2016
Fjöldi :
Tímabil:
1.1.2016
 - 
31.12.2016
Allar bifreiðar
7.218
278.928
1.454
4.331
97.989
175.067
49
3.560
20.735
Allt landið
Afskráð
Nýskráð
nýtt
Nýskráð 
notað
Endur- 
skráð
Bensín
Dísel
Tvíorka
Annað
Alls
Landshluti / staður
Austurland
172
6.821
11.884
16
54
4.988
61
239
Austur-Hérað
4
4
Borgarfjarðarhreppur
93
3
3
59
152
Breiðdalshreppur
142
6
2
119
261
Djúpavogshreppur
262
9
5
5
200
2
464
Fáskrúðsfjarðarhr
1
1
2
Fellahreppur
1
1
2
Fjarðabyggð
2.230
53
98
12
1.472
21
1
3.725
Fljótsdalshérað
2.120
44
58
23
1.675
17
9
3.823
Fljótsdalshreppur
69
1
52
1
122
Norður-Hérað
1
1
Seyðisfjörður
398
11
8
5
269
4
671
Skeggjastaðahreppur
1
1
2
Svfél. Hornafjörður
1.135
33
57
16
908
10
1
2.056
Vopnafjarðarhreppur
364
13
7
231
3
1
599
Höfuðborgarsvæðið
4.451
105.817
163.777
1.202
3.365
53.341
30
2.775
14.803
Garðabær
6.790
180
1.021
164
3
3.825
398
109
11.128
Hafnarfjörður
13.759
928
1.432
314
4
6.915
446
136
21.261
Kjósarhreppur
158
11
9
2
99
2
3
262
Kópavogur
16.433
521
2.185
395
3
8.374
552
146
25.513
Mosfellsbær
4.739
248
385
125
2.630
129
63
7.566
Reykjavik
3.043
219
1.307
174
1
3.086
49
69
6.250
Reykjavík
59.103
2.307
8.271
1.580
17
27.636
1.685
657
89.105
Seltjarnarnesbær
1.790
37
193
21
2
774
104
19
2.688
Svfél. Álftanes
2
2
4
Norðurland-eystra
540
16.914
27.746
51
206
10.559
4
181
1.897
Akureyri
10.849
174
1.737
128
3
6.374
147
40
17.421
Arnarneshreppur
1
1
Dalvíkurbyggð
877
21
16
11
502
7
2
1.390
Eyjafjarðarsveit
725
224
8
1
419
7
4
1.155
Fjallabyggð
909
32
46
9
589
23
1
1.523
Grýtubakkahreppur
179
3
3
3
133
1
315
Hörgárbyggð
1
1
Hörgársveit
428
17
3
1
1
231
2
661
Langanesbyggð
288
9
3
1
218
506
Norðurþing
1.444
31
37
23
1.038
8
1
2.491
Ólafsfjörður
1
1
Öxarfjarðarhreppur
1
1
Raufarhafnarhreppur
2
2
Skútustaðahreppur
265
4
19
1
230
4
499
Svalbarðshreppur
69
2
4
63
1
133
Svalbarðsstrandarhr
191
7
8
179
4
374
Þingeyjarsveit
630
14
10
3
543
2
2
1.177
Þórshafnarhreppur
2
2
4
Tjörneshreppur
55
2
3
35
1
91
Norðurland-vestra
127
4.415
7.881
11
25
3.427
1
26
126
Akrahreppur
157
23
1
2
148
1
307
Áshreppur
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blönduós
498
10
14
3
328
826
Húnaþing vestra
745
23
23
4
611
7
3
1.367
Húnavatnshreppur
317
7
6
1
245
562
Siglufjörður
1
1
2
Skagabyggð
119
1
2
59
178
Svfél. Skagafjörður
2.299
55
75
16
1
1.872
16
8
4.196
Svfél. Skagaströnd
278
8
5
163
1
442
Suðurland
780
13.672
23.612
51
257
9.629
6
146
740
Ásahreppur
111
6
9
1
129
5
2
247
Bláskógabyggð
636
35
29
5
491
6
4
1.137
Flóahreppur
401
4
10
3
1
315
6
3
725
Grímsnes- og Grafnhr
264
16
11
2
290
1
2
557
Hraungerðishreppur
1
1
Hrunamannahreppur
494
22
8
2
425
6
925
Hveragerði
1.382
80
57
19
1
817
24
5
2.228
Mýrdalshreppur
299
9
10
4
298
2
599
Rangárþing eystra
1.068
33
34
10
2
881
11
4
1.964
Rangárþing ytra
1.013
54
44
6
911
12
2
1.938
Selfoss
1
1
Skaftárhreppur
336
5
7
2
316
652
Skeiða- og Gnúpvhr.
294
17
12
2
315
2
2
613
Sveitarfélagið Árborg
4.458
354
289
64
2
2.945
105
17
7.525
Sveitarfélagið Ölfus
1.039
62
60
10
736
21
6
1.802
Vestmannaeyjar
1.873
83
160
16
759
56
4
2.695
Villingaholtshreppur
3
3
Suðurnes
547
12.530
20.075
65
277
7.200
4
213
2.304
Grindavík
1.239
52
150
25
971
42
2
2.254
Keflavíkurflugvöllur
4
4
Reykjanesbær
8.905
349
2.014
166
4
5.045
199
51
14.203
Sandgerði
872
51
53
12
432
15
2
1.321
Sveitarfélagið Garður
769
47
50
4
423
12
2
1.206
Sveitarfélagið Vogar
741
48
37
6
329
9
8
1.087
Útlönd
173
3.391
4.354
12
29
922
2
25
60
Óþekkt
120
4
15
5
205
2
1
328
Óþekkt sveitarfélag
3.271
169
45
20
2
717
27
11
4.026
Vestfirðir
104
3.502
5.884
5
19
2.357
1
32
116
Árneshreppur
23
31
54
Bolungarvík
394
12
17
4
266
5
665
Broddaneshreppur
1
2
3
Hólmavíkurhreppur
2
2
Ísafjarðarbær
1.767
49
59
20
1
1.012
12
3
2.795
Kaldrananeshreppur
48
2
1
52
100
Reykhólahreppur
202
5
8
175
1
378
Strandabyggð
298
13
4
1
254
2
554
Súðavíkurhreppur
136
3
3
91
227
Tálknafjarðarhreppur
115
2
7
2
91
206
Vesturbyggð
516
18
17
5
383
1
900
Vesturland
324
8.005
13.715
41
99
5.566
1
101
450
Akranes
3.021
115
222
51
1.779
49
28
4.878
Borgarbyggð
2.323
91
70
17
1
1.674
14
9
4.021
Borgarfjarðarsveit
2
1
3
Dalabyggð
444
23
7
2
402
1
847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eyja- og Miklaholtsh
70
4
8
57
1
128
Grundarfjarðarbær
394
20
35
8
274
9
678
Helgafellssveit
27
1
42
69
Hvalfjarðarstrandarhr
1
1
Hvalfjarðarsveit
471
16
20
5
363
6
3
843
Skilmannahreppur
1
1
Skorradalshreppur
41
6
1
34
1
76
Snæfellsbær
691
23
63
12
597
8
1.296
Stykkishólmur
520
26
23
6
342
10
1
874