31.12.2015
Fjöldi :
Tímabil:
1.1.2015
 - 
31.12.2015
Vörubifreiðar II
30
5.614
17
1
5.584
12
1
148
123
Allt landið
Afskráð
Nýskráð
nýtt
Nýskráð 
notað
Endur- 
skráð
Bensín
Dísel
Tvíorka
Annað
Alls
Landshluti / staður
Austurland
1
2
444
442
1
12
2
Borgarfjarðarhreppur
1
4
4
Breiðdalshreppur
6
6
Djúpavogshreppur
20
20
Fjarðabyggð
1
1
1
1
64
65
Fljótsdalshérað
1
1
7
194
195
Fljótsdalshreppur
5
5
Seyðisfjörður
2
40
40
Svfél. Hornafjörður
1
1
83
83
Vopnafjarðarhreppur
26
26
Höfuðborgarsvæðið
12
4
2.518
16
1
2.497
97
90
Garðabær
1
3
93
93
Hafnarfjörður
10
16
288
288
Kjósarhreppur
5
5
Kópavogur
1
5
19
257
257
Mosfellsbær
1
2
7
157
157
Reykjavik
1
6
61
46
1.184
1
16
1.202
Reykjavík
3
4
11
6
507
510
Seltjarnarnesbær
6
6
Norðurland-eystra
1
596
596
7
5
Akureyri
1
2
4
212
212
Arnarneshreppur
1
1
Dalvíkurbyggð
1
24
24
Eyjafjarðarsveit
42
42
Fjallabyggð
57
57
Grýtubakkahreppur
9
9
Hörgársveit
15
15
Langanesbyggð
35
35
Norðurþing
2
1
74
74
Raufarhafnarhreppur
1
1
Skútustaðahreppur
1
1
33
33
Svalbarðshreppur
3
3
Svalbarðsstrandarhr
30
30
Þingeyjarsveit
58
58
Þórshafnarhreppur
2
2
Norðurland-vestra
1
1
306
305
1
6
Akrahreppur
19
19
Blönduós
19
19
Húnaþing vestra
61
61
Húnavatnshreppur
39
39
Siglufjörður
1
1
Skagabyggð
1
1
1
Svfél. Skagafjörður
1
6
156
157
Svfél. Skagaströnd
1
9
9
Suðurland
9
2
672
670
10
3
Ásahreppur
12
12
Bláskógabyggð
49
49
Flóahreppur
18
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grímsnes- og Grafnhr
1
43
44
Hrunamannahreppur
49
49
Hveragerði
1
1
33
33
Mýrdalshreppur
1
39
39
Rangárþing eystra
77
77
Rangárþing ytra
1
1
1
81
82
Selfoss
1
1
Skaftárhreppur
1
27
27
Skeiða- og Gnúpvhr.
1
35
35
Sveitarfélagið Árborg
7
1
5
133
133
Sveitarfélagið Ölfus
1
1
33
33
Vestmannaeyjar
40
40
Suðurnes
2
2
247
245
10
6
Grindavík
1
4
4
63
63
Reykjanesbær
2
1
1
5
130
132
Sandgerði
1
1
25
25
Sveitarfélagið Garður
21
21
Sveitarfélagið Vogar
6
6
Útlönd
97
97
2
1
Óþekkt
1
2
90
90
Óþekkt sveitarfélag
7
7
Vestfirðir
1
235
1
234
3
4
Árneshreppur
3
3
Bolungarvík
22
22
Ísafjarðarbær
1
4
1
86
1
87
Reykhólahreppur
1
22
22
Strandabyggð
36
36
Súðavíkurhreppur
12
12
Tálknafjarðarhreppur
7
7
Vesturbyggð
1
46
46
Vesturland
3
1
499
498
6
6
Akranes
1
103
104
Borgarbyggð
1
3
3
197
197
Dalabyggð
34
34
Eyja- og Miklaholtsh
1
7
7
Grundarfjarðarbær
1
1
1
38
38
Helgafellssveit
6
6
Hvalfjarðarsveit
48
48
Skorradalshreppur
2
2
Snæfellsbær
2
35
35
Stykkishólmur
1
1
28
28