31.12.2015
Fjöldi :
Tímabil:
1.1.2015
 - 
31.12.2015
Fellihýsi
6
3.934
3.934
1
1
2
Allt landið
Afskráð
Nýskráð
nýtt
Nýskráð 
notað
Endur- 
skráð
Bensín
Dísel
Tvíorka
Annað
Alls
Landshluti / staður
Austurland
1
139
139
1
Breiðdalshreppur
1
1
1
Djúpavogshreppur
6
6
Fjarðabyggð
1
51
51
Fljótsdalshérað
41
41
Fljótsdalshreppur
2
2
Seyðisfjörður
1
1
Svfél. Hornafjörður
32
32
Vopnafjarðarhreppur
5
5
Höfuðborgarsvæðið
4
2.345
2.345
1
Garðabær
1
250
250
Hafnarfjörður
412
412
Kjósarhreppur
1
1
Kópavogur
441
441
Mosfellsbær
167
167
Reykjavik
3
55
55
Reykjavík
1
966
966
Seltjarnarnesbær
53
53
Norðurland-eystra
352
352
1
Akureyri
1
216
216
Dalvíkurbyggð
22
22
Eyjafjarðarsveit
16
16
Fjallabyggð
28
28
Grýtubakkahreppur
11
11
Hörgársveit
2
2
Langanesbyggð
5
5
Norðurþing
34
34
Skútustaðahreppur
3
3
Svalbarðsstrandarhr
8
8
Þingeyjarsveit
7
7
Norðurland-vestra
93
93
Akrahreppur
1
1
Blönduós
6
6
Húnaþing vestra
21
21
Húnavatnshreppur
6
6
Skagabyggð
1
1
Svfél. Skagafjörður
51
51
Svfél. Skagaströnd
7
7
Suðurland
1
329
329
Ásahreppur
3
3
Bláskógabyggð
18
18
Flóahreppur
7
7
Grímsnes- og Grafnhr
6
6
Hrunamannahreppur
5
5
Hveragerði
23
23
Mýrdalshreppur
5
5
Rangárþing eystra
22
22
Rangárþing ytra
20
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skaftárhreppur
4
4
Skeiða- og Gnúpvhr.
9
9
Sveitarfélagið Árborg
1
147
147
Sveitarfélagið Ölfus
32
32
Vestmannaeyjar
28
28
Suðurnes
259
259
1
Grindavík
52
52
Reykjanesbær
1
162
162
Sandgerði
14
14
Sveitarfélagið Garður
21
21
Sveitarfélagið Vogar
10
10
Útlönd
33
33
Óþekkt
5
5
Óþekkt sveitarfélag
28
28
Vestfirðir
63
63
Bolungarvík
10
10
Ísafjarðarbær
23
23
Kaldrananeshreppur
4
4
Reykhólahreppur
4
4
Strandabyggð
7
7
Tálknafjarðarhreppur
1
1
Vesturbyggð
14
14
Vesturland
321
321
Akranes
182
182
Borgarbyggð
53
53
Dalabyggð
12
12
Grundarfjarðarbær
12
12
Hvalfjarðarsveit
12
12
Skorradalshreppur
1
1
Snæfellsbær
32
32
Stykkishólmur
17
17