Eftirvagnar II
Tímabil: 01.01.2013 - 31.12.2013
Fjöldi: 31.12.2013
Landshluti / staður
Afskráð
Nýskr. nýtt
Nýskr. notað
Endurskr
Bensín
Dísel
Tvíorka
Annað
Alls
Allt landið
53
98
18
2
 
 
 
5910
5910
Höfuðborgarsvæði37499    23192319
Bessastaðahreppur       11
Garðabær351    174174
Hafnarfjörður 341    222222
Kjósarhreppur 1     2323
Kópavogur29     399399
Mosfellsbær18     200200
Reykjavík28227    12721272
Seltjarnarnes       2828
Austurland 41    291291
Austur-Hérað       11
Borgarfjarðarhreppur       22
Breiðdalshreppur       1717
Djúpavogshreppur  1    88
Fjarðabyggð 2     5959
Fljótdalshreppur       1212
Fljótsdalshérað 1     106106
Hornafjarðarbær (samein.) 1     6363
Seyðisfjörður       99
Vopnafjarðarhreppur       1414
Norðurland Eystra2911   628628
Akureyri 131    212212
Dalvíkurbyggð 2 1   6262
Eyjafjarðarsveit1      7373
Fjallabyggð       2626
Grýtubakkahreppur       1111
Hörgárbyggð 2     4545
Húsavík  1     7272
Langanesbyggð       1212
Skútustaðahreppur       2525
Svalbarðshreppur       88
Svalbarðsstrandarhreppur       1212
Tjörneshreppur       22
Þingeyjarsveit 1     6868
Norðurland Vestra17     621621
Akrahreppur 1     3434
Blönduós       5858
Höfðahreppur 1     1616
Húnavatnshreppur 1     8989
Sauðárkrókur (samein.)13     272272
Skagabyggð       1414
Staðarhreppur (samein.) 1     138138
Reykjanes 31    205205
Gerðahreppur       1212
Grindavík        3737
Reykjanesbær 3     129129
Sandgerði  1    1313
Vatnsleysustrandarhreppur       1414
Suðurland61321   10501050
Ásahreppur       3333
Bláskógarbyggð       8484
Flóahreppur  1    7070
Grímsnes- og Grafningshr.22     2727
Hrunamannahreppur       5555
Hveragerði 1     2828
Mýrdalshreppur       2424
Ölfushreppur 1     6464
Rangárþing eystra111    173173
Rangárþing ytra 2     164164
Skaftárhreppur       3434
Skeiða- og Gnúpverjahrepp 4     6868
Sveitarfélagið Árborg31 1   213213
Vestmannaeyjar 1     1313
Vestfirðir 52    132132
Árneshreppur       11
Bolungarvík 1     1515
Ísafjarðarbær 32    4949
Kaldrananeshreppur       44
Reykhólahreppur       2424
Strandabyggð 1     1515
Súðavíkurhreppur       66
Tálknafjarðarhreppur       55
Vesturbyggð       1313
Vesturland56     604604
Akranes 1      6464
Borgarbyggð32     313313
Dalabyggð 1     7676
Eyja- og Miklaholtshr.       1818
Eyrarsveit 1     1616
Helgafellssveit       66
Hvalfjarðarsveit 1     4444
Saurbæjarhreppur       11
Skorradalshreppur       44
Snæfellsbær 1     3939
Stykkishólmur1      2323
Útlönd222    6060
Óþekkt sveitarfélag222    6060