Tölfræði

Dráttarvélar - 2011

Hér er listi yfir fjölda skráðra dráttarvéla á árinu 2011.


 

Landshluti / staður Afskráð Nýskr. nýtt Nýskr. notað Endurskr Bensín Dísel Bensín / Rafmagn Annað Alls
Allt landið 65 48 7 4 234 11143   5 11382
Höfuðborgarsvæði 12 5 1 2 29 1183     1212
Bessastaðahreppur 1       1 27     28
Garðabær 2       1 56     57
Hafnarfjörður 3 1 1 1 2 95     97
Kjósarhreppur         4 77     81
Kópavogur 2 1     4 154     158
Mosfellsbær         1 95     96
Reykjavík 4 3   1 16 663     679
Seltjarnarnes           16     16
Austurland 10 4     62 1057     1119
Austurbyggð         1 3     4
Austur-Hérað         2 9     11
Borgarfjarðarhreppur 1       5 42     47
Breiðdalshreppur         1 44     45
Búðahreppur           1     1
Djúpavogshreppur           66     66
Fáskrúðsfjarðar           5     5
Fellahreppur         1 2     3
Fjarðabyggð 1       1 115     116
Fljótdalshreppur         7 54     61
Fljótsdalshérað 5 2     26 410     436
Hornafjarðarbær (samein.)   1     1 155     156
Mjóafjarðarhreppur           1     1
Norður-Hérað           4     4
Seyðisfjörður         2 28     30
Skeggjastaðahreppur         1 2     3
Vopnafjarðarhreppur 3 1     14 116     130
Norðurland Eystra 5 11     50 1989   2 2041
Aðaldælahreppur           4     4
Akureyri   1     11 217   1 229
Arnarneshreppur           7     7
Dalvíkurbyggð 1       4 173     177
Eyjafjarðarsveit         11 311   1 323
Fjallabyggð   1     3 28     31
Grímseyjarhreppur           1     1
Grýtubakkahreppur 1         68     68
Hörgárbyggð         3 207     210
Húsavík 2 1     5 210     215
Kelduneshreppur           4     4
Langanesbyggð         1 43     44
Öxarfjarðarhreppur           4     4
Skútustaðahreppur   4       80     80
Svalbarðshreppur   2     3 61     64
Svalbarðsstrandarhreppur   1       54     54
Tjörneshreppur         1 42     43
Þingeyjarsveit 1 1     8 475     483
Norðurland Vestra 6 7 1 1 27 1839     1866
Akrahreppur     1   4 128     132
Áshreppur           3     3
Blönduós   1   1   83     83
Bólsstaðarhlíðarhreppur           3     3
Höfðahreppur           19     19
Húnavatnshreppur           316     316
Sauðárkrókur (samein.) 4 2     21 767     788
Siglufjörður         1       1
Skagabyggð 1 2     1 86     87
Staðarhreppur (samein.) 1 2       429     429
Sveinsstaðahreppur           1     1
Svínavatnshreppur           4     4
Reykjanes         7 108     115
Gerðahreppur         2 9     11
Grindavík         1 30     31
Reykjanesbær         1 46     47
Sandgerði         1 11     12
Vatnsleysustrandarhreppur         2 12     14
Suðurland 13 12 2   23 2854   2 2879
Ásahreppur 1   1     69     69
Bláskógarbyggð 2 1     1 242     243
Flóahreppur   1       236     236
Gaulverjabæjarhreppur           6     6
Grímsnes- og Grafningshr.         1 118     119
Hraungerðishreppur         1 3     4
Hrunamannahreppur   1     3 226     229
Hveragerði           20     20
Mýrdalshreppur           100     100
Ölfushreppur   1     1 125     126
Rangárþing eystra 5 1     7 563     570
Rangárþing ytra 2 1     4 369     373
Selfoss           1     1
Skaftárhreppur 1 4 1   3 248   1 252
Skeiða- og Gnúpverjahrepp           197     197
Sveitarfélagið Árborg 2 1     1 314   1 316
Vestmannaeyjar   1       12     12
Villingaholtshreppur         1 5     6
Vestfirðir 7 3     25 506   1 532
Árneshreppur           24     24
Bæjarhreppur           7     7
Bolungarvík         1 27     28
Broddaneshreppur         1 4     5
Ísafjarðarbær 5 2     17 135   1 153
Kaldrananeshreppur           15     15
Reykhólahreppur           76     76
Strandabyggð   1     2 93     95
Súðavíkurhreppur         4 38     42
Tálknafjarðarhreppur           6     6
Vesturbyggð 2         81     81
Vesturland 12 6 3 1 10 1568     1578
Akranes 1         63     63
Borgarbyggð 3 3   1 7 681     688
Dalabyggð 1 2     1 327     328
Eyja- og Miklaholtshr.     2   1 51     52
Eyrarsveit 1         54     54
Helgafellssveit           30     30
Hvalfjarðarstr.hreppur           1     1
Hvalfjarðarsveit 4 1 1   1 196     197
Hvítársíðuhreppur           2     2
Innri Akraneshreppur           2     2
Kolbeinsstaðahreppur           1     1
Leirár- og Melasveit           3     3
Reykholtsdalshr. (samein)           6     6
Saurbæjarhreppur           1     1
Skilamannahreppur           2     2
Skorradalshreppur           14     14
Snæfellsbær           111     111
Stykkishólmur 2         23     23
Útlönd         1 39     40