Tölfræði

Öll ökutæki - 2011

Hér er listi yfir fjölda skráðra ökutæki á landinu frá 1. janúar til 31. desember 2011.


 

Landshluti / staður Afskráð Nýskr. nýtt Nýskr. notað Endurskr Bensín Dísel Bensín / Rafmagn Annað Alls
Allt landið 5219 6601 656 122 196965 74783 617 26333 298698
Höfuðborgarsvæði 2691 4467 416 67 118808 33706 474 13425 166413
Bessastaðahreppur 25 15 12   1452 435 4 185 2076
Garðabær 77 260 26 3 6812 2031 57 896 9796
Hafnarfjörður 530 348 34 6 15081 4303 54 1836 21274
Kjósarhreppur 4 1     205 149   41 395
Kópavogur 313 623 69 7 18056 5043 103 2081 25283
Mosfellsbær 239 135 15 5 5466 1839 13 881 8199
Reykjavík 1482 3028 247 45 69357 19410 236 7269 96272
Seltjarnarnes 21 57 13 1 2379 496 7 236 3118
Austurland 164 129 15 11 8567 4842 7 1406 14822
Austurbyggð         1 3     4
Austur-Hérað         9 11   1 21
Borgarfjarðarhreppur 10 1     135 94   8 237
Breiðdalshreppur 6 1     163 140   32 335
Búðahreppur           1     1
Djúpavogshreppur 10 6     335 230   41 606
Fáskrúðsfjarðar         1 6     7
Fellahreppur         2 3     5
Fjarðabyggð 51 44 6 6 2644 1225 5 429 4303
Fljótdalshreppur 1 1     87 109   15 211
Fljótsdalshérað 37 25 5 4 2696 1679   454 4829
Hornafjarðarbær (samein.) 33 40 4 1 1419 780 2 290 2491
Mjóafjarðarhreppur           1     1
Norður-Hérað         2 4     6
Seyðisfjörður 8 3     522 243   65 830
Skeggjastaðahreppur         2 3   1 6
Stöðvarhreppur               1 1
Vopnafjarðarhreppur 8 8     549 310   69 928
Norðurland Eystra 324 1021 86 10 19047 9046 36 2697 30826
Aðaldælahreppur           4     4
Akureyri 109 917 70 6 11387 4020 28 1403 16838
Arnarneshreppur           8     8
Dalvíkurbyggð 21 9 4   1083 579   195 1857
Eyjafjarðarsveit 102 5 5   896 646 1 159 1702
Fjallabyggð 14 23 3 2 1117 466 4 166 1753
Grímseyjarhreppur           1     1
Grýtubakkahreppur 4 7 1   207 176 1 57 441
Hörgárbyggð 8 3   1 499 381 1 73 954
Hríseyjarhreppur         2       2
Húsavík 33 26 1 1 1869 969 1 317 3156
Kelduneshreppur           4     4
Langanesbyggð 15 3     364 226   60 650
Ólafsfjörður         1       1
Öxarfjarðarhreppur         2 4     6
Raufarhafnarhreppur         2 2     4
Skútustaðahreppur 8 12     372 262   52 686
Svalbarðshreppur   3     101 124   12 237
Svalbarðsstrandarhreppur 2 4     258 182   57 497
Tjörneshreppur         51 62   5 118
Þingeyjarsveit 8 9 2   834 928   139 1901
Þórshafnarhreppur         2 2   2 6
Norðurland Vestra 176 95 9 6 5430 4590 4 1260 11284
Akrahreppur 45 1 1   204 258   45 507
Áshreppur         1 3   1 5
Blönduós 7 8   1 617 300   111 1028
Bólsstaðarhlíðarhreppur           3     3
Höfðahreppur 5 4     379 159   51 589
Húnavatnshreppur 15 6   1 403 547   121 1071
Sauðárkrókur (samein.) 47 54 6 3 2798 2273 3 641 5715
Siglufjörður         3 1     4
Skagabyggð 2 3     119 130   21 270
Staðarhreppur (samein.) 55 19 2 1 906 911 1 269 2087
Sveinsstaðahreppur           1     1
Svínavatnshreppur           4     4
Reykjanes 813 323 53 8 12142 3948 33 1546 17669
Gerðahreppur 18 14 1   809 300   124 1233
Grindavík 31 65 3 1 1444 663 2 304 2413
Keflavíkurflugvöllur 523       6       6
Reykjanesbær 161 221 41 6 8230 2436 27 907 11600
Sandgerði 66 17 1   962 304 1 122 1389
Vatnsleysustrandarhreppur 14 6 7 1 691 245 3 89 1028
Suðurland 376 281 39 7 15172 9891 35 3273 28371
Ásahreppur 8 3 1   129 168   67 364
Bláskógarbyggð 14 9 4   660 622 3 166 1451
Flóahreppur 6 6     456 491 2 134 1083
Gaulverjabæjarhreppur           6     6
Grímsnes- og Grafningshr. 5 1 2   285 341   84 710
Hraungerðishreppur         2 3     5
Hrunamannahreppur 8 9     527 544 1 140 1212
Hveragerði 24 15 2 2 1311 525 2 195 2033
Mýrdalshreppur 10 10 2 1 402 344   104 850
Ölfushreppur 26 23     1101 649   247 1997
Rangárþing eystra 29 16 1 2 1242 1219 2 379 2842
Rangárþing ytra 21 21 4   1103 1044 2 361 2510
Selfoss         1 2     3
Skaftárhreppur 4 12 2   496 521   98 1115
Skeiða- og Gnúpverjahrepp 9 8 3   346 408 1 101 856
Sveitarfélagið Árborg 170 92 11 2 4803 2449 5 1020 8277
Vestmannaeyjar 42 56 7   2304 550 17 176 3047
Villingaholtshreppur         4 5   1 10
Vestfirðir 111 76 6 2 4170 2384 8 535 7097
Árneshreppur         33 45   5 83
Bæjarhreppur 2 1     5 15   3 23
Bolungarvík 9 5     482 243 1 63 789
Broddaneshreppur         3 6     9
Hólmavík (samein.)         4       4
Ísafjarðarbær 43 38 6 2 2064 953 6 212 3235
Kaldrananeshreppur   4     66 50   17 133
Reykhólahreppur 2 4     268 217   57 542
Strandabyggð 8 10     345 296 1 64 706
Súðavíkurhreppur 30 1     178 112   15 305
Tálknafjarðarhreppur 1 2     131 73   23 227
Vesturbyggð 16 11     591 374   76 1041
Vesturland 224 175 21 6 9523 5729 11 1960 17223
Akranes 46 63 5   3527 1199 5 572 5303
Borgarbyggð 104 32 5 4 2533 2018 2 642 5195
Dalabyggð 6 6 2   524 660   180 1364
Eyja- og Miklaholtshr. 1 3 2 1 108 97   29 234
Eyrarsveit 12 7 4   512 263 1 114 890
Helgafellssveit 1       46 73   28 147
Hvalfjarðarstr.hreppur         1 1     2
Hvalfjarðarsveit 8 31 1   544 513   113 1170
Hvítársíðuhreppur           2     2
Innri Akraneshreppur           2     2
Kolbeinsstaðahreppur           1     1
Leirár- og Melasveit           3     3
Reykholtsdalshr. (samein)         2 7     9
Saurbæjarhreppur           1   1 2
Skilamannahreppur           3     3
Skorradalshreppur   1     52 35   12 99
Snæfellsbær 25 23 2 1 1030 594 3 167 1794
Stykkishólmur 21 9     644 257   102 1003
Útlönd 340 34 11 5 4106 647 9 231 4993