Tölfræði

Dráttavélar - 2008

Hér er listi yfir fjölda skráðra dráttarvéla á árinu 2008.


 

Landshluti / staður Afskráð Nýskr. nýtt Nýskr. notað Endurskr Bensín Dísel Bensín / Rafmagn Rafmagn Alls
Allt landið 98 132 5 2 249 11257     11525
Höfuðborgarsvæði 31 18 2   30 1184     1214
Bessastaðahreppur         1 24     25
Garðabær   2     2 58     60
Hafnarfjörður 1 1     3 91     94
Kjósarhreppur 2 1     3 82     85
Kópavogur 1 1     4 140     144
Mosfellsbær   3     1 87     88
Reykjavík 27 8 2   16 679     695
Seltjarnarnes   2       23     23
Austurland 10 8 1   66 1056     1123
Austurbyggð         1 3     4
Austur-Hérað         3 9     12
Borgarfjarðarhreppur 1       4 44     48
Breiðdalshreppur   1     1 47     48
Búðahreppur           1     1
Djúpavogshreppur     1   1 70     71
Fáskrúðsfjarðar           5     5
Fellahreppur         1 2     3
Fjarðabyggð 6 1     2 118     120
Fljótdalshreppur   2     7 51     58
Fljótsdalshérað 3 3     26 407     433
Hornafjarðarbær (samein.)   1     1 152     153
Mjóafjarðarhreppur           1     1
Norður-Hérað           4     4
Seyðisfjörður         3 26     29
Skeggjastaðahreppur         1 2     3
Vopnafjarðarhreppur         15 114     130
Norðurland Eystra 8 21     53 2012     2071
Aðaldælahreppur           4     4
Akureyri   1     12 208     221
Arnarneshreppur           45     45
Dalvíkurbyggð 3 3     4 176     181
Eyjafjarðarsveit 2 5     12 307     320
Fjallabyggð         3 27     30
Grímseyjarhreppur           6     6
Grýtubakkahreppur           73     74
Hörgárbyggð 3 3     3 173     176
Húsavík   1     4 214     218
Kelduneshreppur           4     4
Langanesbyggð         1 43     44
Öxarfjarðarhreppur           4     4
Skútustaðahreppur           83     84
Svalbarðshreppur         3 63     66
Svalbarðsstrandarhreppur   1       61     61
Tjörneshreppur   1     1 43     44
Þingeyjarsveit   6     10 478     489
Norðurland Vestra 7 17     28 1785     1817
Akrahreppur 4       5 127     133
Áshreppur           3     3
Blönduós           91     91
Bólsstaðarhlíðarhreppur           3     3
Höfðahreppur           21     21
Húnavatnshreppur   6       316     317
Sauðárkrókur (samein.) 1 8     21 745     767
Siglufjörður         1       1
Skagabyggð   2     1 79     80
Staðarhreppur (samein.) 2 1       395     396
Sveinsstaðahreppur           1     1
Svínavatnshreppur           4     4
Reykjanes 1 2   1 7 110     117
Gerðahreppur         2 14     16
Grindavík 1       1 23     24
Reykjanesbær   1   1 1 49     50
Sandgerði   1     1 13     14
Vatnsleysustrandarhreppur         2 11     13
Suðurland 18 44 2 1 24 2936     2963
Ásahreppur   1       71     71
Bláskógarbyggð 1 5     1 251     252
Flóahreppur   3       242     242
Gaulverjabæjarhreppur           6     6
Grímsnes- og Grafningshr.   3 1   1 121     122
Hraungerðishreppur         1 3     4
Hrunamannahreppur 4 4     3 229     232
Hveragerði           20     20
Mýrdalshreppur   2       108     108
Ölfushreppur 1       1 122     123
Rangárþing eystra 3 13   1 7 559     567
Rangárþing ytra 2 8     4 391     395
Selfoss           2     2
Skaftárhreppur 1 1     3 254     258
Skeiða- og Gnúpverjahrepp 3 2       194     194
Sveitarfélagið Árborg 3 2 1   2 346     349
Vestmannaeyjar           12     12
Villingaholtshreppur         1 5     6
Vestfirðir 11 3     28 549     579
Árneshreppur           26     26
Bæjarhreppur   2       46     47
Bolungarvík 1       1 23     24
Broddaneshreppur         1 4     5
Hólmavík (samein.)         1       1
Ísafjarðarbær 1       20 138     159
Kaldrananeshreppur           16     16
Reykhólahreppur 2         78     78
Strandabyggð 2 1     2 96     98
Súðavíkurhreppur 2       3 38     41
Tálknafjarðarhreppur           2     2
Vesturbyggð 3         82     82
Vesturland 11 19     12 1597     1612
Akranes 1         55     55
Borgarbyggð 5 7     8 714     723
Dalabyggð 1 4     2 332     335
Eyja- og Miklaholtshr.   1     1 49     51
Eyrarsveit 1         52     52
Helgafellssveit 1 1       32     32
Hvalfjarðarstr.hreppur           1     1
Hvalfjarðarsveit   5     1 208     209
Hvítársíðuhreppur           2     2
Innri Akraneshreppur           2     2
Kolbeinsstaðahreppur           1     1
Leirár- og Melasveit           3     3
Reykholtsdalshr. (samein)           7     7
Saurbæjarhreppur           1     1
Skilamannahreppur           2     2
Skorradalshreppur           13     13
Snæfellsbær 2 1       103     103
Stykkishólmur           20     20
Útlönd 1       1 28     29