Tölfræði

Dráttavélar - 2009

Hér er listi yfir fjölda skráðra dráttarvéla á árinu 2009.


 

Landshluti / staður Afskráð Nýskr. nýtt Nýskr. notað Endurskr Bensín Dísel Bensín / Rafmagn Rafmagn Alls
Allt landið 125 26 3 3 245 11181     11432
Höfuðborgarsvæði 22 4 1 2 30 1176     1206
Bessastaðahreppur         1 24     25
Garðabær 2     1 2 56     58
Hafnarfjörður 2   1   3 90     93
Kjósarhreppur 1 1     3 80     83
Kópavogur 2 2   1 4 150     154
Mosfellsbær 1       1 88     89
Reykjavík 14 1     16 665     681
Seltjarnarnes           23     23
Austurland 13 4     65 1064     1129
Austurbyggð         1 3     4
Austur-Hérað         2 9     11
Borgarfjarðarhreppur 1       5 44     49
Breiðdalshreppur 3       1 44     45
Búðahreppur           1     1
Djúpavogshreppur         1 69     70
Fáskrúðsfjarðar           5     5
Fellahreppur         1 2     3
Fjarðabyggð 2 1     2 121     123
Fljótdalshreppur         7 53     60
Fljótsdalshérað 6 2     26 407     433
Hornafjarðarbær (samein.)         1 156     157
Mjóafjarðarhreppur           1     1
Norður-Hérað           4     4
Seyðisfjörður 1 1     2 26     28
Skeggjastaðahreppur         1 2     3
Vopnafjarðarhreppur         15 117     132
Norðurland Eystra 15 3   1 51 1993     2046
Aðaldælahreppur           4     4
Akureyri 1       11 208     220
Arnarneshreppur           45     45
Dalvíkurbyggð 4       4 169     173
Eyjafjarðarsveit 5 1   1 11 310     322
Fjallabyggð 1       3 29     32
Grímseyjarhreppur           1     1
Grýtubakkahreppur           77     77
Hörgárbyggð 1 1     3 172     175
Húsavík 1       4 214     218
Kelduneshreppur           4     4
Langanesbyggð         1 42     43
Öxarfjarðarhreppur           4     4
Skútustaðahreppur           81     81
Svalbarðshreppur         3 62     65
Svalbarðsstrandarhreppur 1         60     60
Tjörneshreppur         1 42     43
Þingeyjarsveit 1 1     10 469     479
Norðurland Vestra 10 6     28 1796     1824
Akrahreppur   1     5 127     132
Áshreppur           3     3
Blönduós 1         88     88
Bólsstaðarhlíðarhreppur           3     3
Höfðahreppur           19     19
Húnavatnshreppur 1 2       311     311
Sauðárkrókur (samein.) 4 1     21 761     782
Siglufjörður         1       1
Skagabyggð 1 1     1 83     84
Staðarhreppur (samein.) 3 1       396     396
Sveinsstaðahreppur           1     1
Svínavatnshreppur           4     4
Reykjanes 2 1     7 104     111
Gerðahreppur         2 15     17
Grindavík         1 24     25
Reykjanesbær 1       1 43     44
Sandgerði 1 1     1 11     12
Vatnsleysustrandarhreppur         2 11     13
Suðurland 40 5 1   24 2871     2898
Ásahreppur 1         68     68
Bláskógarbyggð 1       1 251     252
Flóahreppur 6         238     238
Gaulverjabæjarhreppur           6     6
Grímsnes- og Grafningshr. 1       1 116     117
Hraungerðishreppur         1 3     4
Hrunamannahreppur 3       3 225     228
Hveragerði           19     19
Mýrdalshreppur 2         105     105
Ölfushreppur 1 1 1   1 121     122
Rangárþing eystra 4 1     7 555     563
Rangárþing ytra 5 2     4 377     381
Selfoss           2     2
Skaftárhreppur         3 253     257
Skeiða- og Gnúpverjahrepp 2 1       194     194
Sveitarfélagið Árborg 13       2 323     326
Vestmannaeyjar 1         10     10
Villingaholtshreppur         1 5     6
Vestfirðir 4 2 1   28 548     577
Árneshreppur           26     26
Bæjarhreppur   1       47     47
Bolungarvík         1 25     26
Broddaneshreppur         1 4     5
Hólmavík (samein.)         1       1
Ísafjarðarbær 2 1     19 135     155
Kaldrananeshreppur           14     14
Reykhólahreppur 1         77     77
Strandabyggð 1       2 95     97
Súðavíkurhreppur     1   4 40     44
Tálknafjarðarhreppur           2     2
Vesturbyggð           83     83
Vesturland 19 1     11 1596     1607
Akranes           57     57
Borgarbyggð 5       7 711     718
Dalabyggð 6 1     2 334     336
Eyja- og Miklaholtshr.         1 51     52
Eyrarsveit           54     54
Helgafellssveit           29     29
Hvalfjarðarstr.hreppur           1     1
Hvalfjarðarsveit 6       1 200     201
Hvítársíðuhreppur           2     2
Innri Akraneshreppur           2     2
Kolbeinsstaðahreppur           1     1
Leirár- og Melasveit           3     3
Reykholtsdalshr. (samein)           6     6
Saurbæjarhreppur           1     1
Skilamannahreppur           2     2
Skorradalshreppur           14     14
Snæfellsbær 1         105     105
Stykkishólmur 1         23     23
Útlönd         1 33     34