Tölfræði

Öll ökutæki - 2009

Hér er listi yfir fjölda skráðra ökutæki á landinu frá 1. janúar til 31. desember 2009.


 

Landshluti / staður Afskráð Nýskr. nýtt Nýskr. notað Endurskr Bensín Dísel Bensín / Rafmagn Rafmagn Alls
Allt landið 9432 4180 497 64 198311 72617 517 45 296714
Höfuðborgarsvæði 5489 2499 278 31 119886 32876 380 29 166192
Bessastaðahreppur 47 29 5   1514 414 6   2121
Garðabær 231 166 18 1 6732 1828 46   9419
Hafnarfjörður 981 219 35 8 15002 4059 47 4 20871
Kjósarhreppur 4 3     177 143     356
Kópavogur 806 549 41 3 18644 5100 80 2 25845
Mosfellsbær 479 97 10   5388 1771 8 2 8053
Reykjavík 2846 1379 160 18 70017 19100 188 20 96428
Seltjarnarnes 95 57 9 1 2412 461 5 1 3099
Austurland 316 128 21 6 8292 4770 6 1 14363
Austurbyggð         1 3     4
Austur-Hérað         10 9     20
Borgarfjarðarhreppur 2 5     132 94     234
Breiðdalshreppur 7 2     174 131     336
Búðahreppur           1     1
Djúpavogshreppur 24 2     333 220 1   586
Fáskrúðsfjarðar         1 6     7
Fellahreppur         2 3     5
Fjarðabyggð 127 47 7   2566 1265 4   4235
Fljótdalshreppur 1 1     102 103     221
Fljótsdalshérað 82 26 6 2 2567 1645 1 1 4624
Hornafjarðarbær (samein.) 46 31 4   1354 740     2369
Mjóafjarðarhreppur           1     1
Norður-Hérað 1       2 4     6
Seyðisfjörður 16 6 3 2 526 232     814
Skeggjastaðahreppur         2 3     6
Stöðvarhreppur                 1
Vopnafjarðarhreppur 10 8 1 2 520 310     893
Norðurland Eystra 616 533 55 8 19204 8350 41 4 30076
Aðaldælahreppur           4     4
Akureyri 291 425 31 4 11532 3506 34 2 16372
Arnarneshreppur 7 2     145 86     246
Dalvíkurbyggð 61 12 4   1101 543     1832
Eyjafjarðarsveit 63 10 1 1 856 640 1   1633
Fjallabyggð 36 18 4   1139 429 4 1 1725
Grímseyjarhreppur           1     1
Grýtubakkahreppur 7 2     219 183 1   454
Hörgárbyggð 13 4 2   369 303 1   722
Hríseyjarhreppur         2       2
Húsavík 56 32 9 2 1823 921   1 3038
Kelduneshreppur           4     4
Langanesbyggð 18 3     349 226     632
Ólafsfjörður 1       1       2
Öxarfjarðarhreppur         2 4     6
Raufarhafnarhreppur         2 2     4
Skútustaðahreppur 13 13 1   369 251     671
Svalbarðshreppur 2   2   95 115     220
Svalbarðsstrandarhreppur 12 4   1 285 181     519
Tjörneshreppur 3 1     57 61     121
Þingeyjarsveit 33 7 1   856 888     1862
Þórshafnarhreppur         2 2     6
Norðurland Vestra 218 110 11 3 5415 4369 4 2 10930
Akrahreppur 26 3     192 251     483
Áshreppur         1 3     5
Blönduós 29 10 2   656 311     1075
Bólsstaðarhlíðarhreppur           3     3
Höfðahreppur 13 3 3   380 152     578
Húnavatnshreppur 14 7     384 520     1012
Sauðárkrókur (samein.) 75 61 6 1 2847 2159 3   5584
Siglufjörður 2       3 1     4
Skagabyggð 6 3     115 125     256
Staðarhreppur (samein.) 53 23   2 837 839 1 2 1925
Sveinsstaðahreppur           1     1
Svínavatnshreppur           4     4
Reykjanes 581 263 57 1 12812 4019 23 4 18415
Gerðahreppur 36 22 1   819 338 1 2 1284
Grindavík 60 52 5   1493 660 1   2456
Keflavíkurflugvöllur 5       531 10     541
Reykjanesbær 396 162 44 1 8184 2433 20 2 11540
Sandgerði 46 19 5   1016 315     1461
Vatnsleysustrandarhreppur 38 8 2   769 263 1   1133
Suðurland 731 252 36 9 15062 9666 34 2 27910
Ásahreppur 3 6     108 175     347
Bláskógarbyggð 34 8 3   681 633 2   1464
Flóahreppur 25 4     403 465 2   983
Gaulverjabæjarhreppur           6     6
Grímsnes- og Grafningshr. 14 6   1 282 330     687
Holta og Landssveit 1                
Hraungerðishreppur         2 3     5
Hrunamannahreppur 41 8 1 2 516 521 1   1173
Hveragerði 60 17 4 1 1346 530 1   2082
Mýrdalshreppur 19 11     449 346     895
Ölfushreppur 61 26 2 1 1153 659   1 2072
Rangárþing eystra 69 17 1 1 1227 1200 3   2790
Rangárþing ytra 58 19 1   1102 1030 1 1 2487
Selfoss         4 3     7
Skaftárhreppur 14 8     497 502     1092
Skeiða- og Gnúpverjahrepp 25 8 1   330 406 1   822
Sveitarfélagið Árborg 238 73 18 1 4726 2382 5   8119
Vestmannaeyjar 69 41 5 2 2232 470 18   2869
Villingaholtshreppur         4 5     10
Vestfirðir 197 46 7 2 4341 2363 7 2 7223
Árneshreppur         31 44     78
Bæjarhreppur 5 4     80 84     183
Bolungarvík 10 9   1 488 224 1   771
Broddaneshreppur         3 6     9
Hólmavík (samein.)         5       5
Ísafjarðarbær 71 17 5   2134 933 5 2 3278
Kaldrananeshreppur 3 1     72 49     136
Reykhólahreppur 12 4     252 221     525
Strandabyggð 23 2   1 361 291 1   705
Súðavíkurhreppur 45 2 2   171 111     296
Tálknafjarðarhreppur 8 3     122 60     204
Vesturbyggð 20 4     622 340     1033
Vesturland 473 139 12 2 9535 5641 15 1 17070
Akranes 134 69 5   3594 1153 7   5280
Borgarbyggð 164 20 2 1 2547 2025 3   5202
Dalabyggð 25 9     507 655     1334
Eyja- og Miklaholtshr. 3 8     115 95     236
Eyrarsveit 29 8     511 262 1   885
Helgafellssveit 6 3     63 71     159
Hvalfjarðarstr.hreppur         1 1     2
Hvalfjarðarsveit 33 9 1   505 514 2   1131
Hvítársíðuhreppur           2     2
Innri Akraneshreppur           2     2
Kolbeinsstaðahreppur           1     1
Leirár- og Melasveit           3     3
Reykholtsdalshr. (samein)         2 7     9
Saurbæjarhreppur           1     2
Skilamannahreppur           3     3
Skorradalshreppur 5       58 36     102
Snæfellsbær 42 7 3 1 1025 555 2 1 1746
Stykkishólmur 32 6 1   607 255     971
Útlönd 811 210 20 2 3764 563 7   4535