Tölfræði

Dráttavélar - 2010

Hér er listi yfir fjölda skráðra dráttarvéla á árinu 2010.


 

Landshluti / staður Afskráð Nýskr. nýtt Nýskr. notað Endurskr Bensín Dísel Bensín / Rafmagn Annað Alls
Allt landið 81 28 4 3 240 11142   5 11387
Höfuðborgarsvæði 13 1 1   31 1172     1203
Bessastaðahreppur         1 22     23
Garðabær         2 55     57
Hafnarfjörður 1       3 95     98
Kjósarhreppur         3 75     78
Kópavogur   1 1   4 146     150
Mosfellsbær         1 95     96
Reykjavík 12       17 661     678
Seltjarnarnes           23     23
Austurland 10 5     64 1068     1132
Austurbyggð         1 3     4
Austur-Hérað         2 9     11
Borgarfjarðarhreppur   1     5 43     48
Breiðdalshreppur         1 44     45
Búðahreppur           1     1
Djúpavogshreppur 3         67     67
Fáskrúðsfjarðar           5     5
Fellahreppur         1 2     3
Fjarðabyggð 5       2 121     123
Fljótdalshreppur   1     7 55     62
Fljótsdalshérað 2 1     26 407     433
Hornafjarðarbær (samein.)   1     1 160     161
Mjóafjarðarhreppur           1     1
Norður-Hérað           4     4
Seyðisfjörður   1     2 27     29
Skeggjastaðahreppur         1 2     3
Vopnafjarðarhreppur         15 117     132
Norðurland Eystra 9 7 1   50 1982   2 2034
Aðaldælahreppur           4     4
Akureyri 1   1   11 210   1 222
Arnarneshreppur           7     7
Dalvíkurbyggð         4 173     177
Eyjafjarðarsveit 1 1     11 304   1 316
Fjallabyggð         3 27     30
Grímseyjarhreppur           1     1
Grýtubakkahreppur 2 2       71     71
Hörgárbyggð 1       3 209     212
Húsavík 1 2     4 212     216
Kelduneshreppur           4     4
Langanesbyggð         1 44     45
Öxarfjarðarhreppur           4     4
Skútustaðahreppur           78     78
Svalbarðshreppur 1 1     3 61     64
Svalbarðsstrandarhreppur           59     59
Tjörneshreppur         1 42     43
Þingeyjarsveit 2 1     9 472     481
Norðurland Vestra 10 1   1 27 1788     1815
Akrahreppur         4 124     128
Áshreppur           3     3
Blönduós           85     85
Bólsstaðarhlíðarhreppur           3     3
Höfðahreppur 1         17     17
Húnavatnshreppur 2 1       318     318
Sauðárkrókur (samein.) 6     1 21 758     779
Siglufjörður         1       1
Skagabyggð         1 85     86
Staðarhreppur (samein.) 1         390     390
Sveinsstaðahreppur           1     1
Svínavatnshreppur           4     4
Reykjanes 1   1   7 108     115
Gerðahreppur         2 14     16
Grindavík         1 28     29
Reykjanesbær 1       1 42     43
Sandgerði         1 10     11
Vatnsleysustrandarhreppur     1   2 14     16
Suðurland 18 6 1 2 23 2866   2 2891
Ásahreppur 1         65     65
Bláskógarbyggð 1       1 246     247
Flóahreppur 4 1   1   229     229
Gaulverjabæjarhreppur           6     6
Grímsnes- og Grafningshr. 1 1     1 117     118
Hraungerðishreppur         1 3     4
Hrunamannahreppur 2   1   3 227     230
Hveragerði           24     24
Mýrdalshreppur           105     105
Ölfushreppur         1 128     129
Rangárþing eystra   2     7 563     570
Rangárþing ytra 1 1     4 372     376
Selfoss           1     1
Skaftárhreppur 4       3 249   1 253
Skeiða- og Gnúpverjahrepp   1       198     198
Sveitarfélagið Árborg 4     1 1 317   1 319
Vestmannaeyjar           11     11
Villingaholtshreppur         1 5     6
Vestfirðir 5 2     27 542   1 570
Árneshreppur           25     25
Bæjarhreppur   1       46     46
Bolungarvík         1 26     27
Broddaneshreppur         1 4     5
Hólmavík (samein.) 1                
Ísafjarðarbær 1       19 137   1 157
Kaldrananeshreppur           14     14
Reykhólahreppur   1       75     75
Strandabyggð         2 94     96
Súðavíkurhreppur 1       4 38     42
Tálknafjarðarhreppur 1         1     1
Vesturbyggð 1         82     82
Vesturland 15 6     10 1578     1588
Akranes           60     60
Borgarbyggð 7 1     7 699     706
Dalabyggð 6 2     1 327     328
Eyja- og Miklaholtshr.         1 47     48
Eyrarsveit           54     54
Helgafellssveit 1         30     30
Hvalfjarðarstr.hreppur           1     1
Hvalfjarðarsveit 1 3     1 200     201
Hvítársíðuhreppur           2     2
Innri Akraneshreppur           2     2
Kolbeinsstaðahreppur           1     1
Leirár- og Melasveit           3     3
Reykholtsdalshr. (samein)           6     6
Saurbæjarhreppur           1     1
Skilamannahreppur           2     2
Skorradalshreppur           14     14
Snæfellsbær           107     107
Stykkishólmur           22     22
Útlönd         1 38     39